Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

  • AYAKTA VE YATARAK TEDAVİ HİZMETİ

    Yatarak tedavi teminatı ile kaza ve/veya hastalık sonucu dahili yatış,  yoğun bakım, ameliyat, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz,  küçük müdahale ve koroner anjiografi giderleri acil tıbbi durumlar dışında  poliçe  başlangıç tarihinden  30 gün sonra geçmesi güvence altında olur.Ayakta tedavi teminatı ile bekleme süresi olmaksızın doktor muayene, her türlü laboratuvar tetkikleri ve röntgen ile fizik tedavi ve rehabilitasyon giderleriz güvence altında olur.

  • CHECK-UP HİZMETİ

    Genel Dahili Muayene, Akciğer Grafisi (Tek Yönlü), EKG (Kalp Elektrosu), Tam Kan Sayımı (18 Parametre), Tam İdrar Tahlili, Sedimantasyon, Kan Şekeri, Total Kolesterol hizmetleri kapsanır.

  • DİŞ BAKIM PAKETİ

    Diş Hekimi Muayene, Röntgen, Detertraj (Alt ve Üst Çene Diş Taşı Temizliği) hizmetlerini karşılar.

  • KONTROL MAMOGRAFİ HİZMETİ

40 yaş üstü kadın sigortalıların yılda 1 kez ücretsiz olarak mamografi hizmeti almaları sağlanır.