DASK

  • BİNA HASARLARI TEMİNATI

Temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe ve istinat duvarları, tavanlar ve tabanlar, merdivenler ve asansörler, sahanlıklar ve koridorlar, çatılar ve bacalarla birlikte tamamlayıcı bölümler teminat altına alınır.

  • DEPREMDEN KAYNAKLI HASARLARIN TEMİNATI

Deprem ve depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlar ile deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami (dev dalga) veya yer kaymasının sigortalı binalarda neden olacağı hasarları karşılar.

  • AZAMİ TEMİNAT LİMİTİ

Deprem sonucu yıkılan binaların arsa değeri hariç inşa bedeli karşılanır.