HASAR ANINDA

Kaza Tespit Tutanağı

Kaza Tespit Tutanağı Hangi Durumlarda Doldurulur?

 • Sürücü belgesiz motorlu araç kullanıyorsa veya yetersiz sürücü belgesi ile motorlu araç kullanıyorsa,
 • Sürücüde alkol veya akıl sağlığı şüphesi varsa,
 • Kazaya karışan araçlardan biri veya daha fazlası kamu kurumlarına ait ise,
 • Kamu kurumlarına ait eşyada zarar meydana gelirse,
 • Trafik kazasında sadece 3 üncü kişilere ait eşyalara zarar gelirse,
 • Kazaya karışan araçlardan birinin veya birkaçının trafik sigortası yok ise,
 • Trafik kazası vefat ve/veya yaralanma ile sonuçlanmışsa.
 • Yukarıda belirtilen haller dışında tarafların anlaşamaması halinde de eski uygulamada olduğu gibi trafik zabıtasını çağırmak ve tutanak tutturmak gereklidir.

Maddi hasarlı kazalarda Kaza Tespit Tutanağı doldurmanız gerekebilir. Tutanağı buradan indirebilirsiniz.

Kasko Sigortası

 • Kaza yeri fotoğrafları (Varsa)
 • Ruhsat sahibine ait banka hesap bilgileri ( Banka – Şube Adı, IBAN )
 • Trafik kazası tespit tutanağının resmi tasdikli sureti veya taraflar arasında tutulmuş kaza tespit tutanağı
 • Beyan yazısı
 • Resmi rapor tutuldu ise alkol raporu
 • Ruhsat fotokopisi
 • Sürücü ehliyet fotokopisi
 • Hasar fotoğrafları (Varsa)
 • Parça işçilik faturası

Tüzel kişiler için: Vergi Levhası, Ticaret Sicil Gazetesi ( İlgili web sitesinden temin edilememesi durumuda talep edilecektir.)

Gerçek kişiler için: T.C. Kimlik no belgesi

Tazminat tutarı 20.000 TL ve üzerinde olan hasarlarda:

 • Gerçek kişilerde: Nüfus cüzdan fotokopisi, imza beyanı, adres beyanı
 • Tüzel kişiliklerde: Ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, vergi levhası, telefon numarası,adres beyanı, temsile yetkili kişi ya da kişilerin nüfus cüzdan fotokopisi, adres beyanı

Sigorta tazminatının sigortalının vekiline ödenmesi istendiği takdirde, vekilin ahzu kabza sulh ve ibraya yetkili kılındığı hususu vekâletnamede açıkça belirtilmiş olmalıdır.

Yukarıdaki listede belirtilen belge ve yapılması gereken işlemlerin dışında meydana gelen hasarın özelliklerine göre ek bilgi ve belgeler Unico Sigorta tarafından talep edilebilir.

Trafik Sigortası

Maddi Hasarlar

 • Trafik Kazası Tespit Tutanağı resmi tasdikli sureti veya taraflar arasında tutulmuş Kaza Tespit Tutanağı
 • Resmi rapor tutuldu ise her iki taraf sürücüsüne ait alkol raporu
 • Varsa ifade tutanakları ve(ya) görgü tespit tutanakları
 • Sigortalı araç ruhsatı (Temin edilebiliyorsa )
 • Sigortalı araç sürücüsü ehliyeti (Temin edilebiliyorsa )
 • Mağdur araca ait ruhsat
 • Hasar gören aracı kullanan kişinin ehliyet fotokopisi
 • Çeşitli açılardan çekilmiş kaza fotoğrafları
 • Parça ve işçilik faturası
 • Mağdur araç sahibine ait banka hesap bilgileri (Banka – Şube adı, IBAN )
 • Tüzel kişiler için: Vergi Levhası ve Ticaret Sicil Gazetesi ( İlgili web sitesinden temin edilememesi durumunda talep edilecektir.)
 • Gerçek kişiler için: T.C. Kimlik No belgesi

Bedeni Zararlar/ Vefat

 • Trafik Kazası Tespit Tutanağı resmi tasdikli sureti ,
 • Sigortalı Araç Sürücüsü Alkol Raporu (Varsa)
 • Varsa İfade tutanakları
 • Varsa sigortalı araç ruhsat fotokopisi
 • Varsa sigortalı araç sürücüsüne ait ehliyet fotokopisi
 • Ölüm halinde Veraset İlamı (Aslı gibidir kaşeli)
 • Trafik zaptında kişinin öldüğü belirtilmiyorsa ölüm nedenini belirten adli tıp raporu ve defin ruhsatı (Aslı gibidir kaşeli)
 • Güncel vukuatlı nüfus kayıt örneği (Asıl evrak veya aslı gibidir kaşeli)
 • Varsa mağdura ait kaza tarihinden 3 ay önceki SGK tarafından verilmiş maaş bordrosu

Bedeni Zararlar/ Sürekli Sakatlık

 • Sürekli Sakatlık Kurul Raporu ( Aslı / Aslı gibidir kaşelisi )
 • Epikriz raporu
 • Genel Adli Muayene Formu
 • Tüm Tetkik ve Tedavi Belgeleri
 • Mağdura ait T.C. Kimlik belgesi fotokopisi
 • Kaza raporu (Aslı gibidir kaşelisi)
 • Bilirkişi raporu var ise keşif zaptı, mahkeme kararı
 • Varsa sigortalı araç sürücüsüne ait alkol raporu
 • Varsa sigortalı araca ait ruhsat fotokopisi
 • Varsa mağdura ait kaza tarihinden 3 ay önceki SGK tarafından verilmiş maaş bordrosu

Hasar tutarının 20.000 TL’yi aşması halinde; gerçek kişilerde nüfus cüzdan fotokopisi,imza beyanı, adres beyanı, Tüzel Kişilerde Vergi Levhası, Ticaret Sicil Kaydı, İmza Sirküleri, telefon numarası, şirketi Temsile Yetkili Kişi yada Kişilerin TC kimlik belgeleri, adres beyanları

Yukarıdaki listede belirtilen belge ve yapılması gereken işlemlerin dışında meydana gelen hasarın özelliklerine göre ek bilgi ve belgeler Unico Sigorta tarafından talep edilebilecektir.

Sigorta tazminatının sigortalının vekiline ödenmesi istendiği takdirde, vekilin ahzu kabza sulh ve ibraya yetkili kılındığı hususu vekâletnamede açıkça belirtilmiş olmalıdır.